Buss

Alle deltakere med deltakerbånd reiser gratis på Brakar bussene i Drammen. 

Til Berskau:

Buss 5 til Vinnes til Postterminal stoppet. Gå tilbake mot hovedgata og til venstre. (Busser hver halvtime lørdag)

https://www.brakar.no/server/pub/timetables/line_5.pdf?1629404085

Buss 51 til Mjøndalen. Gå av ved Åssiden VG og deretter over hovedveien v Kiwi. Da går dere rett på hallen. (Busser hver halvtime lørdag)

https://www.brakar.no/server/pub/timetables/line_52.pdf?1629404085

 

Til Konnerud

Buss 22 eller 24

Gå av ved  Konnerudsenteret, gå bak senteret og ut i hovedgaten ved senteret og forbi Prix. Følg veien videre rundt svingen, så ligger hallen rett frem. Busser ca hvert 10 min.

 

https://www.brakar.no/server/pub/timetables/line_22.pdf?1629404085

https://www.brakar.no/server/pub/timetables/line_24.pdf?1629404085

 

NB! vær obs på smittevern og er bussene full, så ta neste