Påmeldingsinformasjon

PÅMELDING
Påmelding innen 1. juni 2020, eller til klassen er full.

Påmelding skjer via Profixio. Følg også med på vår facebookside for informasjon. 

Påmeldingsavgift  J/G11 år kr. 1500,- per lag.
Påmeldingsavgift 12 – 18 år kr.1950,- per lag.

Påmelding anses først gjeldende ved innbetaling av påmeldingsavgift.

Påmeldingsavgiften vil ikke bli tilbakebetalt hvis lag trekker seg etter påmeldingsfristen, og refunderes ikke dersom laget trekker seg etter utgått frist. Lag som trekker seg etter fristen vil ilegges et gebyr på kr 1600,