Innsjekking/registrering av alle lag

 Registrering:

Alle lag må registrere seg i informasjonsdisken i Drammenshallen før første kamp!

Info.disken er åpen:
Fredag mellom kl. 15.00 - 21.00

Lørdag fra kl 07.30


Før du kommer, sjekk at:

1) komplett lagsliste er lagt inn i Profixio

2) alt er betalt før registrering


Du får utdelt deltagerbevis, bevis til de med bespisning, informasjonsskriv og cupeffekter.

  


Spørsmål i forbindelse med cupen? 

-spør gjerne oss i info.disken! 🙂  

Viktige adresser


Viktige adresser:

* Drammen Kommunale Legevakt
  (legevaktadrammen.no)

Link i Google Maps: Legevakten  

Adressen er: Rosenkrantzgt 17, 3018 Drammen,  Tlf.nr: 116 117

 

*  Drammensbadet    (drammensbadet.no)

Link i Google Mpas: Drammensbadet

Adressen er: Danvikgata 40, 3045 Drammen, Tlf.nr: 32 04 45 00

Diverse regler og informasjon

Klister

I klassene til og med J/G 14 år skal det spilles uten bruk av klister. Forbudet gjelder alle former for klister. Brudd på denne regelen vil medføre reaksjoner. 

Sorte såler

Bruk av sorte såler er ikke tillatt. Brudd på denne regelen kan medføre bot på kr. 2000,-.

 

Spillere

Alle spillere må være spilleberettiget for den klubben det deltas for iht Norges Håndballforbund. Spillelister skal være lagt inn i TX (logg inn der hvor påmeldingen ble gjort) innen fastsatt frist (se egen oversikt). Forandringer kan gjøres frem til turnerings start/innsjekk av lag, etter avtale med turneringsledelsen.

I cupen er det er tillatt med de dispensasjonene ett lag eventuelt normalt har fra egen krets. Det er klubben/laget med dispensasjonen som plikter å informere motstanderlaget om dette før hver kamp og ikke arrangørens ansvar. Kopi av dispensasjonene kan fås ved henvendelse til turneringsledelsen.

Vi oppfordrer alle lag til å følge Norges Håndballforbunds veiledning om spillere på dispensasjon og oppfordrer til sportslig rettferdighet og Fair Play.

Dispensasjonene et lag har, må sendes turneringsledelsen innen frist for påmelding av laget. Det blir ikke behandlet dispensasjoner under turneringen og dispensjoner som tas med til turneringen, godtas ikke.

For alle klassene i turneringen kan det maksimalt være 16 spillere på hvert lag. I årsklassene 11-14 år kan det maksimalt være med 12 spillere per kamp, i årsklassene 15-18 år kan det maksimalt være med 14 spillere per kamp.

Protester

Eventuelle protester i en kamp må meldes muntlig til kampsekretariatet umiddelbart etter kampslutt. Skriftlig protest inkludert gebyr leveres hovedsekretariatet i hallen senest 15 minutter etter kampslutt. Det vil være et hovedsekretariat i hver hall i tillegg til kampsekretariatene.

Andre protester må leveres skriftlig til turneringsjuryens leder senest 30 minutter etter at det forhold det protesteres på er konstatert. Protestgebyr er fastsatt til kr. 1.000,- og innbetales sammen med den skriftlige protesten til hovedsekretariatet. Protesten behandles ikke uten innbetalt gebyr. Gebyret blir returnert om protesten tas til følge.

Juryens avgjørelse er endelig, og kan ikke appelleres. 
 

Sekretariater

I og med at Glitre Energi Drammen Håndballcup spilles i flere forskjellige haller, vil det være flere sekretariater å forholde seg til. I tillegg til kampsekretariat, vil det vil finnes et hovedsekretariat i hver hall og disse vil ha ansvar for gjennomføring av kampene i respektiv hall samt resultatregistrering.

Lege/førstehjelp

Det vil være tilgjengelig førstehjelp under hele turneringen. Sekretariatene i hver hall har oversikt over hvor førstehjelp kan rekvireres samt at oversikt finnes i lagsmappen som ble utdelt ved ankomst. 

Drammen kommunale legevakt holder til i Rosenkrantzgata 17, 3018 Drammen, telefon 32269000. Web: www.legevaktadrammen.no  

Registrering av lag/spillere og overnatting

For mer informasjon om overnatting og bespisninig, se under fanen «Overnatting» i menyen på venstre side. Alle lag registrerer seg inn i Drammenshallen.
         
     

        

               
  

Garderober

Garderobene i alle hallene kan benyttes og anvisning skjer fra hvert enkelt hallsekretariat. Garderobene vil være ulåste og arrangør er derfor ikke ansvarlig for verdisaker.
Det er ikke tillatt å benytte garderobene til oppbevaring etc.

Unngå å kaste søppel og gammel tape på gulvene i garderobene og i hallen. Vi ber innstendig om at lagene ikke benytter garderobene som oppbevaringsplass. Det er mange lag som har behov for skifte av klær og dusj. Dørene skal ikke stenges fra innsiden. Lagleder har ansvar for at garderobene blir forlatt i den stand de var når lagene tok disse i bruk!
 

Hærverk

Hærverk og ødeleggelser på skolen eller i noen av hallene  tolereres  ikke. Dette vil bli politianmeldt og laget eventuelt disse spillere representerer, blir satt som erstatningsansvarlig. En konsekvens kan være utestengelse fra turneringen.

Lagledere står ansvarlig for at ordensreglementet i hallene og på skolen følges og for arrangementet forøvrig.

 

Resultater

Det vil bli on-line resultatservice via apen Profixio

 

Sluttspillkampene er tilgjengelige via ovennevnte linker når disse er klare i forhold til tabell situasjonen i hver klasse.
 

Alkoholbruk

Det er forbudt å nyte alkohol i forbindelse med arrangementet både i og rundt hallene og skolen. Overtredelse kan medføre hjemsendelse av spiller/lag.
 

Ansvar

Arrangør er ikke ansvarlig for tap av verdigjenstander under turneringen og oppfordrer alle spillere og lag til å ta vare på sine eiendeler i hallene og eventuelt på skolen. Arrangør kan heller ikke stilles til ansvar for forvoldelse på personer, eiendeler eller lagsutstyr i turneringsperioden.