Velkommen til å dømme i Drammen Håndballcup 2021

 

Årsklasser og spilletider:

Alle årsklasser fra 13 år og eldre spiller innledende runder fredag og lørdag. 
Sluttspillet gjennomføres søndag i Drammenshallen.

11og 12-årsklassen har kun seriespill uten sluttspill.

Innledende og sluttspillkamper 1 x 20 minutter (inkl. finaler):   

- Jenter/gutter 11 år       (født 2010 eller senere)               

- Jenter/gutter 12 år       (født 2009 eller senere)

- Jenter/gutter 13 år       (født 2008 eller senere)

- Jenter/gutter 14 år       (født 2007 eller senere) 

Innledende og sluttspillkamper 2 x 14 minutter (inkl finaler):  

- Jenter/gutter 15 år       (født 2006 eller senere)

- Jenter/gutter 16 år       (født 2005 eller senere) 

- Jenter/gutter 18 år       (født 2003 eller senere)

Innledende og sluttspillkamper 2 x 18 minutter (inkl finaler):  

- Junior                           (fra fylte 16 - 2001)

- Elite                             (G/J 16 og G/J 18)

 
Honorering:

Vi honorerer dommere pr dag:

Fredag: 500 kr

Lørdag: 1000kr ( inntil 8 kamper, 80 kr ekstra per kamp)

Søndag: 1000kr. For halv dag 500kr. (dvs ferdig før kl 12.00)

Finaler honoreres med 100kr per finale.

Ut i fra påmeldinger velger vi ut dommere og dere vil kontaktes av dommeransvarlig.

Overnatting, transport og bespisning:

Overnatting vil primært skje på hotell i gangavstand til Drammenshallen og dommerne vil ved behov fraktes til andre haller. Eget rom i hallene med matservering og middag. Frokost på hotellet.
Ekstra tillegg dersom du ønsker enkeltrom på hotellet. DHC dekker billigste reisemåte, parkering dekkes ikke.
 
 
Kontakt: Stine Sveia Nilsen på mail: stine.sveia@gmail.com
Påmelding i profixio: